باستان شناسان با استفاده از تکنیک آجر باستانی، بابل باستان را بازسازی کردند


در معبد نینماخ، الهه مادر سومری، باستان شناسان عراقی از تکنیک های 7000 ساله برای محافظت از این بنای یادبود و بقیه شهر باستانی بابل استفاده می کنند تا نمکی که به قلب آن نفوذ نکند و آن را از درون تخریب کند.

آنها با آجرهای نمک زدایی شده با دقت ساخته شده، ویرانه های سایت میراث جهانی یونسکو را که در اثر نفوذ آب های زیرزمینی به طور فزاینده شور در حال خوردگی هستند، تعمیر می کنند – مشکلی که با خشکسالی های طولانی مدت و فرسایش خاک در عراق آسیب پذیر از آب و هوا مرتبط است.

عمار الطائی، باستان شناس هیئت باستانی دولتی عراق که بر این پروژه نظارت می کند و خود را به شدت «نگهبان بابل» می خواند، گفت: «آب های زیرزمینی شور بزرگترین دشمن ما هستند.


دیدگاهتان را بنویسید