برای چریک های اوکراینی، این در مورد حفاظت از هویت ملی است


کیف، اوکراین

در چالش فزاینده ای برای تسلط روسیه بر مناطق اشغالی جنوب شرقی اوکراین، نیروهای چریکی وفادار به کیف، مقامات طرفدار مسکو را هدف قرار می دهند، پل ها و قطارها را منفجر می کنند و به ارتش اوکراین کمک می کنند.

گسترش مقاومت کنترل کرملین را از بین برده و برنامه های آن را برای برگزاری همه پرسی در شهرهای مختلف به عنوان حرکتی به سمت الحاق به روسیه تهدید کرده است.

آندری، هماهنگ کننده جنبش چریکی در منطقه جنوبی خرسون گفت: «هدف ما این است که زندگی را برای اشغالگران روسی غیرقابل تحمل کنیم و از هر وسیله ای برای خنثی کردن نقشه های آنها استفاده کنیم.


دیدگاهتان را بنویسید