هزاران پناهجوی افغان در هتل های بریتانیا به سر می برند


لندن

وقتی جهان پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بریتانیا تخلیه شد، احساس کرد که فرشته ای آمده است تا او را به «بهشت» ببرد. اما ماندن در یک اتاق کوچک هتل برای بیشتر یک سال به برزخ نزدیک شده است.

بیش از نیمی از 20000 افغانی که در سال گذشته وارد بریتانیا شده اند هنوز در اسکان موقت هستند و قادر به ریشه کن کردن و بازسازی زندگی خود نیستند.

جهان، مدیر سابق یک سازمان بین المللی که پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در 15 اوت سال گذشته مخفی شده بود، گفت: «هتل برای یک هفته بسیار خوب است اگر در حال گشت و گذار باشید، اما نه برای یک سال.


دیدگاهتان را بنویسید