فرهنگ و حقوق بشر: دوره های تابستانی سیم کارت 2016
موسسه حقوق بشر هلند در ماه های تابستانی آینده سه گزینه کوتاه برای مدرسه تابستانی ارائه خواهد کرد. آنها عبارتند از:

حقوق بین الملل حقوق بشر: مقدمه (دوره یک هفته ای)

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب سایت های مربوطه که در بالا توضیح داده شده است دیدن کنید!

ارسال شده توسط Ingrid Roestenburg-Morgan

دیدگاهتان را بنویسید