کنفرانس اجرای تصمیمات ECtHR


در 19 ژوئن 2024، شبکه اجرای اروپایی (EIN) کنفرانسی را با عنوان «دفاع از حاکمیت قانون: اجرای تصمیمات ECtHR برای تأثیر پایدار» به عنوان بخشی از پروژه خود در مورد «ترویج حاکمیت قانون در اروپا با اجرای تصمیمات ECtHR در مورد استقلال و بی طرفی قوه قضاییه. این کنفرانس در لاهه هلند برگزار خواهد شد. هدف این کنفرانس این است که جامعه مدنی و شاغلین در سراسر اروپا را قادر سازد تا اصلاحات حاکمیت قانون را با به اشتراک گذاشتن دانش در مورد اجرای تصمیمات ECtHR ترویج کنند.

پروژه هدف آن ارتقای استقلال و بی طرفی سیستم قضایی در اروپا با اجرای تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر در این زمینه است. می توانید اطلاعات بیشتری در مورد پروژه پیدا کنید اینجا.

دیدگاهتان را بنویسید