صفحه جدید ECHR/EU در پلتفرم به اشتراک گذاری دانش دیوان


هفته گذشته، دادگاه حقوق بشر اروپا صفحه جدید «ECHR/EU» را در بستر اشتراک دانش خود (ECHR-KS) راه اندازی کرد. این پلتفرم داده ها و تجزیه و تحلیل های به روز مربوط به توسعه رویه قضایی دیوان را از طریق مواد خاص کنوانسیون/موضوعات عرضی به اشتراک می گذارد. صفحه جدید به مناسبت سمینار “رابطه بین کنوانسیون و قوانین اتحادیه اروپا: گذشته، حال و آینده” راه اندازی شد. صفحه جدید حاوی راهنمای جامعی است در مورد اینکه چگونه ECtHR قوانین اتحادیه اروپا را در رویه قضایی خود در نظر می گیرد. این رویه قضایی ECtHR و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را گرد هم می آورد.

دیدگاهتان را بنویسید